Finally Love สมุดอวยพรงานแต่งธีมดอกไม้

สมุดอวยพรงานแต่งเล่มสวย Finally Love ธีมสวนดอกไม้ เล่มนี้ได้กระดาษสีพิเศษพิมพ์ทอง นอกจากได้งานที่สวยหวานแล้ว ยังมีความหรูหราอีกด้วยค่ะ Continue reading “Finally Love สมุดอวยพรงานแต่งธีมดอกไม้”

Sweet Wedding in The Garden of Flowers

สมุดอวยพรงานแต่งเล่มนี้น่ารักมากมายค่ะ เจ้าบ่าวทักมาทางไลน์แอดว่าต้องการสมุดอวยพรงานแต่งสักเล่ม งานด่วนเล็กน้อยทางร้านจัดให้ได้ แต่ที่น่ารัก คือ คุณเจ้าบ่าวสารภาพว่าพอดีไปงานแต่งคนอื่นมาแล้วนึกขึ้นได้ว่า “เอองานแต่งเราก็ต้องมีสมุดอวยพรนี่หว่า :)” Continue reading “Sweet Wedding in The Garden of Flowers”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: